Nadzór 2019-11-06T00:05:13+01:00

Nadzór nad inwestycją

W ramach kompleksowego nadzoru nad Państwa inwestycją, oferujemy następujące etapy:

I. Spotkanie z ekipą budowlaną– omówienie i przedstawienie projektu kierownikowi firmy budowlanej.
II. Organizacja pracy– sporządzenie harmonogramu prac ekip realizacyjnych co umożliwia Państwu śledzenie terminów dostaw oraz postępu prac na inwestycji.
III. Nadzór autorski nad projektem– wizyty architekta na budowie w celu monitorowania postępu prac zgodnych z harmonogramem, nadzorowanie poprawności wykonywany prac z projektem, sprawdzanie zamówień jakie zostały dostarczone na inwestycje, odbiory etapów prac.
IV. Spotkania branżowe– organizacja spotkań z podwykonawcami, umawianie spotkań wyjazdowych do sklepów, doradztwo materiałowe.
V. Stały kontakt– po każdej wizycie architekta na inwestycji zostaje do Państwa przesłany raport z naszego nadzoru. Podczas całego okresu projektowania są Państwo informowani o postępach pracy.
VI. Zamówienia produktów– dokonujemy zamówień produktów w Państwa imieniu oraz koordynujemy ich dostarczenie na inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!